DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA

Postovani,

Obavještavamo Vas da se građevinski radovi na objektu "C" izvode u skladu sa planiranom dinamikom, te da će se izgradnja završiti u okviru zadatih rokova.

Rezidencijalno naselje Bulevar, Vaš pametan izbor!